HISTORY | ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท หมอชู จำกัด แต่เดิมเป็นเพียงคลินิกเล็ก ๆ ที่ใช้ชื่อว่า คลินิกหมอชูแผนโบราณ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการรักษาคนไข้ด้วยยาสมุนไพรและวิธีการรักษาแบบโบราณ ซึ่งสูตรยา และวิธีการรักษาทั้งหมดถูกถ่ายทอดมาจาก คุณปู่ทวดบุญชูม่วงอวยพร ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้ง และริเริ่มเปิดคลินิกหมอชูฯ เป็นคนแรก ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่มัก เรียกท่านว่า “หมอชู” จึงนำมาสู่ชื่อ คลินิกและชื่อบริษัทของเรา

เริ่มแรก คุณปู่ทวดหมอชู ได้ศึกษาหาวิชาความรู้ สูตรยาต่าง ๆ
รวมถึงวิธีการรักษามากจากคนรุ่นก่อน จนทำให้ท่านทราบถึงวิธีการรักษาที่ได้ผล และสูตรยาที่สามารถรักษาคนไข้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ในตอนแรกท่านยังไม่ได้เปิดคลินิกหมอชูฯ อย่างเป็นทางการท่านเพียงแค่ เริ่มพายเรือรักษาคนไข้ในละแวกบ้าน บริเวณริมคลองแสนแสบเท่านั้น ท่านใช้วิธีการรักษา แบบดั้งเดิมด้วยยาสมุนไพร ก็สามารถรักษา คนไข้ได้หายขาดจากโรคภัยได้จึงทำให้ชื่อเสียงของท่านถูกกล่าวขานมากขึ้นจนทำให้ผู้คนแถวนั้นนับถือท่าน และพากันเรียกท่านว่า“หมอชู” เป็นต้นมา

Mor Chu Company started from a small Thai Traditional Clinic name “Mor Chu Thai Traditional Medicine” located at Serethai Road, Bangkok.
The clinics purpose serves to create patients by Thai traditional medicine and traditional treatments pass on knowledge the family’s grandfather “Boonchu Muanguaiporn or Mor Chu” who is the founder of Mor Chu Thai Traditional Clinic.

In the beginning, Mor Chu learned Thai medicine formularies and traditional treatments from older generations until he knows how to treat patients effectively. Before opening the clinic, he went to treat patients by a small boat who lived near the river.
He treated patients recovering from the illness by traditional treatments with herbal medicine.
He became famous, people in this area called him “Mor Chu or doctor”

Morchu the original thai medicine since 1960

Morchu the original thai medicine since 1960

ในปีพ.ศ. ๒๕๐๓  คลินิกหมอชูฯ ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้คนไข้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีแบบโบราณสามารถเข้ามารับการรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยทางคลินิกหมอชูฯ ยังคงจ่ายยาคนไข้ด้วยยาสมุนไพรไทยแบบดั้งเดิม จนมาถึงรุ่นที่ ๒ คลินิกหมอชูฯ เริ่มมีคนรู้จัก และเข้ามารับการรักษา ด้วยวิธีแบบโบราณกันเพิ่มมากขึ้น ทำให้คลินิกหมอชูฯ มีคนไข้จากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงรุ่นที่ ๓ ทางคลินิกหมอชูฯ ของเราได้เริ่มพัฒนารูปแบบยาสมุนไพรให้คนไข้สามารถทานยาสมุนไพรได้ง่ายขึ้น เริ่มมียาสมุนไพรบรรจุแคปซูลและปรับแต่งรสชาติยาให้รับประทานง่ายขึ้น

จนในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ บริษัท หมอชู จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบยาแผนโบราณให้ดูน่าใช้ และทันสมัยมากขึ้นต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์เดิมๆ ของยาสมุนไพรไทยที่ดูไม่มีมาตรฐาน และไม่ทันสมัย ให้กลับมามีบทบาทมาก ขึ้นในตลาดยาของไทย และตลาดโลก ซึ่งหากกล่าวถึงตลาดโลกในปัจจุบันนี้ ยาสมุนไพรไทยมีบทบาทเป็นอย่างมาก มีหลายประเทศที่สนใจ และนำยาสมุนไพรไทยไปคิดค้น และพัฒนาไปจนถึงจดสิทธิบัตรเป็นของประเทศตนเอง ซึ่งทางเราเล็งเห็นว่า คุณภาพยาของทางคลินิกหมอชูฯ ไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นเลย ทางเราจึงต้องการพัฒนา และขยายตลาดยาสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักไปทั่วโลก โดยคงคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาไว้คงเดิมตามแบบการรักษาของทางคลินิกหมอชูแบบโบราณ

In 1960, the clinic was established in Serethai Road to provide a moe convenient access to the clinic.
The clinics still treat patients with Thai herbal medicine and traditional treatment. Until the second generation, the clinic has many patients from Bangkok and other provinces treated an increasing steadily. In the third generation, we focus on the development of Thai herbal medicine.We started to produce herbal capsules and adjust the taste of medicine for taking medicine easier.

In 2013, Mor Chu Co.,Ltd was established with the aim to develop the Thai medicine image because in the past, Thai medicine look outdated image and no standard to guarantee.Therefore, we need to change the image and standard of Thai medicine to compete in Thailand pharmaceutical market and the world market.
Thai medicine is very active in some countries that they have research and development Thai herbal medicine. We recognize that the quality of Thai herbal medicine is not worse than the other countries, we want to improve and expand the herbal medicine to be accepted and recognized in world market.
By maintaining the quality of Thai herbal medicine and efficiency treatment of Mor Chu.

MY FACTORY | โรงงาน บริษัท หมอชู จำกัด

โรงงาน บริษัท หมอชู จำกัด

โรงงานของเรา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๖ ภายใต้ความตั้งใจเดิมของ “คุณหมอชู” ที่ว่า “เราจะรักษาคนไข้ด้วยยาสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพ” โรงงานของเราผลิตยา สมุนไพร ซึ่งยาทุกตัวที่โรงงานเราผลิตนั้น เป็นยาสมุนไพรที่จ่ายให้คนไข้ในคลินิกหมอชูฯ มาก่อน

โรงงานของเราผลิตยาสมุนไพรภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีทะเบียนยาแผนโบราณ และทะเบียนยาสามัญรับรองคุณภาพยาของเรา ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และอุปกรณ์การผลิตยาสมุนไพรอันทันสมัย ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพยาสมุนไพรของ เราเพิ่มมากขึ้น เรามุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนายาสมุนไพรให้ เป็นที่ยอมรับจากทั้งคนไทย และคนต่างชาติ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยที่วันหนึ่งทุกคนเคยมองข้าม ให้หันกลับมาใส่ใจ และรับรู้ถึงคุณประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งไม่ใช่คนไทยเท่านั้นที่สนใจเรื่องนี้แต่ชาวต่างชาติก็เริ่มหันมาสนใจในสมุนไพรไทยของเราเช่นกัน

Our factory was established on 2013 under the intention of Mor Chu that “we will treat patients with efficient Thai herbal medicine”. We produce the herbal medicine under the standard from the Ministry of Public Health and license from Bureau of Drug Control.
We also have new producing technology and equipment.
Thus, the consumer ensuring in the process and quality of herbal medicine is increasing. We intend to develop Thai herbal medicine to be recognized by both Thai and foreigner.

Morchu
Morchu
Morchu
Morchu
Morchu
Morchu
Morchu
Morchu